Protonové Magnetometry a Gradiometry

SatisGeo vyrábí protonové magnetometry již od roku 2003. Naše produkty procházejí průběžnou inovací s důrazem na vysokou spolehlivost, mechanickou odolnost a požadavky zákazníku. Protonový magnetometry firmy SatisGeo jsou primárně určeny pro terénní průzkum ložisek nerostných surovin. Své využití také najdou například při hledání pohřbených železný částí, trubek a jiných struktur.

Více informací
KM-7 Magnetic Susceptibility Meter

Susceptibility Metry

SatisGeo vyrábí přístroje pro měření magnetické susceptibility (kappa metry) již od roku 2003. Naše produkty procházejí průběžnou inovací s důrazem na vysokou spolehlivost, mechanickou odolnost a požadavky zákazníku. Kapa metry firmy SatisGeo jsou určeny pro využiti v terénu pro rychlé orientační měření magnetických vlastnosti hornin, nebo pro třídění zajímavých vzorku pro další laboratorní zpracování. Naše kapa metry jsou také použitelné pro měření na vrtných jádrech a měření jejich profilů.

Více informací
GS-512i Portable Gamma-Ray Spectrometer - main console

Gamma Spektrometry

SatisGeo vyrábí polní gama spektrometry již od roku 2003. Naše produkty procházejí průběžnou inovací s důrazem na vysokou spolehlivost, mechanickou odolnost a požadavky zákazníku. Gama spektrometry firmy SatisGeo jsou primárně určeny pro terénní průzkum ložisek nerostných surovin, spektroskopii a měření koncentrací izotopů K, U, Th a celkového záření gama.

Více informací