Vlastnosti

 • Vysoké rozlišení
 • Excelentní přesnost
 • Široký rozsah měření
 • Vnitřní paměť pro až 999 měření
 • Mody měření Single a Scan
 • Měření s pinem
 • Připojení GPS pomoci Bluetooth
 • Měření profilu vrtných jader
poptat přístroj
napsat zprávu

KM-7 měřič magnetické susceptibility je snadno ovladatelný kapesní přístroj určený pro měření magnetické susceptibility hornin v terénu a také vrtných jader. Je také vhodný pro další výběr vhodných vzorku pro precizní měření jejich vlastnosti v laboratoři.

KM-7 měří magnetickou susceptibilitu v rozsahu ±999 x 10-3 SI jednotek s automatickou změnou rozsahu s maximální citlivostí 1 x 10-6 SI jednotek. Je vybaven pamětí pro uložení až 999 záznamu a možnosti označení měření jeh ID. Jelikož je KM-7 určen pro terénní využíti, má robustní konstrukci, která je vodě a prachu odolná. Může být nošen na řemínku na zápěstí, nebo v koženém pouzdře na opasku.

Základní součásti přístroje je LC oscilátor, kde měřicí cívka je v měřicí hlavě přístroje. Měření susceptibility je prováděno ve dvou krocích. Nejprve je změřena frekvence oscilátoru v určité vzdálenosti od vzorku (měření na vzduchu) a poté u vzorku. Z rozdílu těchto frekvencí je spočítána skutečná susceptibilita povrchu vzorku.

Protože frekvence LC oscilátoru vykazuje teplotní závislost, provádí se tří bodové měření. Kde první měření se provede na vzduchu, druhé u vzorku a třetí znovu na vzduchu. Kdy díky dvojímu měření na vzduchu a znalosti časovým intervalům mezi jednotlivými měřeními lze zjistit velikost tepelného chodu oscilátoru a provést jeho kompenzaci. Díky kompenzaci tepelného chodu leze docílit vysokého rozlišení měření.

Měřená hodnota susceptibility je závislá na velikost a tvaru měřeného objektu. Jelikož KM-7 je kalibrován pro ideální případ, kde měřicí cívka je při kalibraci přiložena na absolutně hladkou plochu odpovídající polorovině s magneticky homogenními a izotropními vlastnostmi. Proto pro měření na hrubých površích je KM-7 vybaven distančním pinem, který dává věrohodnější výsledky měření na nerovných površích. Při měření s pinem je potřeba nastavit konfiguraci snímače na režim PIN.

Měřič magnetické susceptibility KM-7 je také kalibrován pro měření na vrtných jádrech. Měření na vrtných jádrech se aktivuje po nastavení konfigurace měření na hodnotu CORE a zadání průměru jádra. Při měření přímo na vrtných jádrech je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti, protože přístroj může ukazovat falešné údaje, pokud je na povrchu vrtného jádra zbytek kovového materiálu z vrtáku.

Pro měření profilu vrtných jader lze využit režim REMOTE SCAN, ve kterém se provádí měření několikrát za sekundu a měřené hodnoty se přenášejí pomoci kabelu USB nebo Bluetooth přímo do počítače.

Pro orientační měření rozložení magnetické susceptibility je určen mód měření SCAN, ve kterém se měří magnetická susceptibilita vzorku 3x za sekundu a její hodnota je zobrazena. V tomto režimu se neprování ukládání měřených hodnot.

Kappa metr KM-7 umožnuje komunikovat s externím zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. To umožnuje, aby se KM-7 připojil k externímu GPS přijímači, který umožnuje odesílání NMEA správ pomoci Bluetooth SPP protokolu. Pokud je tedy KM-7 připojen k takovému GPS přijímači ukládá se s naměřenou hodnotu vzorku i jeho poloha, což umožnuje při následném zpracování měření zjistit, kde přesně byla hodnota změřena.

S KM-7 je dodáván komunikační program KMdata, který slouží pro přenos dat a rychlé grafické zobrazení naměřených hodnot. Přenesená data jsou okamžitě ukládána do vnitřní databáze programu, kde mohou být prohlížena a třízena. Data lze také exportovat do textového souboru, který může být následně použit pro další zpracování.

Pokud chcete cenovou nabídku nebo nám chcete poslat jinou zprávu využije prosím tlačítek výše. Také můžete poslat e-mail nebo dát lajk naší facebookové stránce a napsat komentář.

Citlivost 1 x 10-6 SI jednotek, 1 x 10-5 SI jednotek ve scan modu
Rozsah měření ±999 x 10-3 SI jednotek s automatickou změnou rozsahu
Pracovní frekvence 10 kHz
Displej 4-řádkový s podsvícením
Paměť 999 záznamu bez GPS
Ovládání Čtyř tlačítkové: Escape, Enter, Up, Down
Napájení 2 x AAA baterie
Hmotnost 250 g včetně baterii
Rozměry 165 x 68 x 28 mm
Teplotní rozsah -20°C to +60°C
Spotřeba 8 mA bez podsvícení a vypnutým Bluetooth
Rozhraní USB 2.0, Bluetooth
 • Mineralogický průzkum
 • Měření na vrtných jádrech
 • Archeologie
 • Měřící přístroj KM-7
 • Kožené pouzdro
 • Pin pro měření na hrubých površích
 • Návod
 • 2 x AAA baterie
 • USB kabel
 • USB FLASH s komunikačním programe pro Windows